Detske potni obleceni

Pokud je vzduch prachu jiným způsobem, utrácí skutečné nebezpečí výbuchu. Mohly by potom být ze dřeva, jemného uhelného prachu nebo práškových barev. V důsledku velké pozornosti mohou prachová zrna různého původu proniknout do výbuchu. Zážeh, který je živý otevřeným ohněm, elektrickými jiskry, elektrostatickými proudy a součástmi stroje, které jsou zahřívány na vysoké teploty.

Odprašovací zařízení jsou užitečná pro snížení rizika výbuchu a výbuchu Nejvyšší účinnost odprašovacích zařízení je zajištěna místními dopravními prostředky, které mohou mít podobu samonosných ramen, sacích trysek nebo digestoří umístěných blízko zdroje znečištění. Každý prachový agregát by měl existovat průběžně, aby se nedostal k vzestupu a opětovnému usazování prachu. Rovněž je nutné pravidelně vyprazdňovat prachovou nádobu.

Odprášená zařízení chtějí být v souladu se zásadou atex. Zahrnuje fanoušky a filtry, které jsou dobré se současnými standardy. Instalace Atex (instalace Atex v původní verzi sestává z explozivních panelů, které mají filtr odolný proti výbuchu. Filtry mohou být náhodné nebo znovu použitelné.Výbuch prachu ve výstavbě znamená, že membrána hraje, výbušné plyny jsou uvolňovány do obsahu v takovém systému, že se nepřibližuje k poškození filtru.

Volitelným zařízením pro odsávání prachu mohou být hasicí systémy nebo moderní hasicí systémy uvnitř instalace využívající kysličník uhličitý. Zpětné klapky by měly být umístěny na větrací kanály zaslané do filtru. Úkolem tlumičů je zabránit šíření plamene uvnitř instalace.