Druhou nebezpecnou zonu plynu

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, označovaná také jako směrnice 94/9 / ES, je nařízením Evropské unie, které definuje základní požadavky na výrobky umístěné v prostředí s nebezpečím výbuchu. Většina strojů a nástrojů používaných v uhelných dolech je ohrožena výbuchem metanu a uhlí a směrnice ATEX platí pro nástroje a ochranné systémy určené k odběru na povrchy vystavené nebezpečí výbuchu. Také nejnovější bezpečnostní předpisy v konkrétních zemích EU se od sebe lišily, což představovalo velkou překážku pro svobodu výměny zboží mezi členskými zeměmi.Z tohoto faktoru byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající modely a dokonale usnadnila oběh zboží v Evropské skupině. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším cílem směrnice ATEX zajistit volný pohyb zboží, který zaručuje vysoký stupeň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení určená pro čtení v zónách ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která byla dána k akci dne 1. července 2003. Kromě toho byla dne 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také označovaná jako ATEX UŽIVATELÉ, která se v řadě zabývá minimálními požadavky na bezpečnost role v místech, kde hrozí nebezpečí výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES začala platit do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

https://movenol.eu MovenolMovenol - Inovační příprava na společnou rekonstrukci!

Doporučujeme školení Atex