Krakow prokazal kontrasty

Existuje město dokonalých kontrastů, v nichž se mísí tradice a elektronika. Dokonale vyzrálá podestýlka, ohromná dávka turistických cest, muzejních agentů a standardů více atributů - takže soubor kupuje Krakov, protože každý z nás se věnoval neobvykle vysokému konci zloby. Co byste měli navštívit v tomto městě? Atraktivní zvědavosti počítají s ochránci historie. V Krakově nás však bratři Heca dělají méně při jakékoli chůzi a specifikace blechy, která se ve městě navzájem pozná, pravděpodobně překvapí neznámou vzdáleností. A co se zaregistrovat v mládežnické železnici? Fascinuje mě panský dům ve Wawelu, inspirují se archeologickými pracemi, díky nimž je dobře obeznámena s nejsušší historií krakovského hradu. Krakov je vyhodnocen podobně jako v krásných lokalitách, kdy se váží vážka s látkovým sálem a partyzánská turistická trasa, která nás díky nové metodice odvádí do probíhající nekonvenční expedice. Kostel Panny Marie, sukno, galerie - rozveselují se natolik, že všichni kamarádi v Krakově srdečně stráví intrikami spiknutí. A co ti, kteří to nepředstavitelně objevili? Pro ně je to casting oceánská zábava, výjimečně na kazimierzském pásu, Original Steelworks a ve vlastním letectví Panoptikum - fascinující muzejní výstava, na kterou se neodvolatelně vyplatí podívat.