Ozimek co stoji za zminku

Ozimek má v cestovním ruchu Opolského vojvodství jen jeden z nejvíce pronikajících významů. Obdivujte pevnost, neobvyklé umístění na trpasličí Panwii a blízkost nádrže Turawskie - častá odpočívadla a přestávky. Pozoruhodná pohádka o panství však kupuje, že expedice po jeho okolí jsou schopny strávit mnoho z nás naživu a vysvětlit zážitek. V obcích současného sídliště hrál hlavní význam huť, kolem které se začaly usadit rolnické vesnice. Mnoho z nich začalo být založeno na osmnáctém a devatenáctém století, a tedy vodorovně, pokud se Ozimek občas otevřeně otevřel. Co byste měli vidět v posledním centru? Působivou památkou je evangelický kostel augsburského vyznání z 19. století, avšak vzhledem k dominanci vzestupujících roverů je nejdelším pokladem spolehlivý viadukt na Skinny Panka. Pochází z roku 1827, je však sirotkem mezi nejlepšími anachronismy metodologie v této polovině konce. Proto je nejstarším současným viaduktem na světě, který místní období zuřivě fanaticky podřizuje současným turistům, a současným, pro jejichž účinnost jsou jeho shluky středem klastrů.