Pracovni podminky skolni denni mistnosti

Poruchy osoby jsou jaksi psychickou degenerací, jejíž hlavní rysy jsou hluboce zakořeněné a silné vzorce kontaktu s místem, které brání hře ve společnosti v oblasti obecně uznávaných norem. Zdrojem všech druhů poruch mohou být zážitky, které nezkoušely v dětství, ale i v pozdějších obdobích života, strach nebo dokonce neúspěch v uspokojování základních životních potřeb.

hluboce zakořeněné některé osobní části, které jsou také značně překonány v kontaktu s blízkými vlastnostmi mladého muže,nedostatek schopnosti přizpůsobit se případu - žádá, aby dobře známá postava v několika nových situacích byla chráněna přesně v posledním směru,všechny vložené prvky jsou odhaleny nejen uprostřed přijímání reality, ale i v případě výzkumu a emocí ve vztahu k sobě navzájem a ve výjimečných typech. Stejný úkol si pamatuje a je to pociťováno zejména v období kontaktů s novými typy, které jsou v případě osob s poruchami osobnosti často vadné,rysy ženy s poruchami tvoří obecný vzor jiné, odlišné osobnosti a nejsou individuálním chováním, než aby se ocitly v atraktivní situaci.

Existuje mnoho typů poruch osobnosti, které lze odlišit od těch, které definují utrpení pro sebe, naprosto neškodné, pro pokusy způsobit rány na jiné typy. Níže jsou uvedeny některé z nejčastějších typů duševních poruch:

schizoidní osobnost - osoba s tímto typem poruchy osobnosti je často dojemem mimořádně těžké a nezaměstnané osoby, která se schází v domácím světě. Při prvním setkání tohoto druhu je člověk umístěn velmi vzdálený a známý, dokonce i několik empatických. Jeho myšlenky jsou velmi výstřední a / nebo velmi originální. Emocionální stav schizoidní osoby bude také zodpovědný za oblečení; současný člověk bude chránit vhodný a důležitý styl oblékání, někdy excentrický, nikdy se nebude řídit módou nebo obecně uznávaným zákonem toho, co se zdá. Důvody pro rozvoj této poruchy nejsou známy nebo definovatelné. Někteří vědci trvají na tom, že jsou způsobeni nadměrnou péčí rodičů v mladém věku, zatímco jiní jsou právě naopak. Psychiatrové zakládají svou diagnózu na pacientově setkání rysů, jako je nedostatek nebo malá tvorba práce, aby uspokojili své vlastní potěšení, emocionální chlad, nedostatek zájmu jak o chválu, tak o kritiku, o svobodu a nedostatek ochoty změnit současnou úroveň.emocionální úzkost - dva typy žen s emocionální úzkostí: rychlý typ a hraniční klient. U žen s oběma typy dysfunkcí je vidět velká impulzivita bez důvodu následků, rychlé prasknutí s neomezeným hněvem, hyperaktivitou nebo podrážděností. Oba typy emocionálních šoků jsou však značným rozdílem. Impulzivní člověk nemá kontrolu nad emocemi a udržováním, ke kterým dochází zejména v extrémních formách, navíc si stěžuje na nějaké psychické napětí. Hraniční, na druhé straně, je nebezpečné odvětví emocionálního zkreslení, protože nálady ženy trpící touto duševní nemocí jsou tak drastické a náhle, že v některých případech vedou k sebevraždě.Obavy - tento model poruchy lidí je pro čtenáře docela příjemný a jasný. To znamená, že trpící člověk se bojí. Na druhou stranu, jeho strach může zahrnovat doslova všechny oblasti existence a okolních objektů. Důsledkem je pozorování situací a jevů, které vyvolávají úzkost u pacientů, kteří v pravém slova smyslu vedou pouze k objektům v sociální činnosti, v nejhorším a dokonce k sebevraždě či agresi zaměřené na jednotlivce. Cítí se pocity fobií, jako jsou arachnofobie, homofobie, klaustrofobie nebo dokonce i pediofobie (strach z panenek, trisideafobie (strach z 13 a také pedofobie (strach z dětí nebo dokonce i aerofobie (strach ze vzduchu.závislost - neexistuje žádný jiný způsob závislosti. Osoba s poruchou osobnosti v oblasti funkcí je jednoduše závislá na jiném typu. Nemůže si poradit bez vedení lidí, umožňuje ostatním, aby používali rozhodnutí týkající se nemocné železnice v bytí, nemá znalosti o nezávislém rozhodování, je pasivní a submisivní.

Faktem je, že člověk, který je velmi mrtvý, nežije ve velkém a zdravém srdci. Pokud se však určitá vlastnost stane znepokojivě přehnanou, je pro naši bezpečnost důležité získat názor psychiatra.